ABS Cilinders heeft op 18 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Winkler Prins, het Dr. Aletta Jacobs College, Noorderpoort en het Alfa-college.

Deze scholen hebben de handen ineen geslagen om samen met het bedrijfsleven het technisch onderwijs in de regio te versterken.

Onder de noemer ‘Passie in techniek’ (PIT) gaan ze subsidie aanvragen voor extra inzet op kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.

Lees meer over de plannen op:

https://winklerprins.nl/nieuws/samen-sterk-voor-techniek-in-de-regio